משלוחים וזמני אספקה:

דמי משלוח – בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אזורי החלוקה – בעת הזמנת המוצרים יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח, לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק מוצרים לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

זמני אספקה – כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 09:00-18:00 ובתיאום מול הרוכש. מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא”ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח עד 5 ימי עבודה.

לאזורים מרוחקים מהמרכז – ייתכנו זמני משלוח של עד 10 ימי עבודה לאזורים מרוחקים מ-קרית גת-ירושלים-חיפה. (כדוגמת יישובי הגולן, בקעת הירדן, מעבר לקו הירוק, גבול הצפון, ים המלח, אילת והערבה.) ימי עבודה אינם כוללים את יום ההזמנה עצמו, ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי “כח עליון” כהגדרתו להלן.

מסירת המשלוח תהיה לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף לחתימה על תעודת המשלוח ו/או חשבונית, על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת – ובמקרה שלא סומן שניתן להשאיר את המשלוח ליד הדלת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקת גבינות ומוצרים המצרכים קירור (יהיה מצוין על המוצר) מוגבלת אך ורק לאזורים שבין שדה משה (קרית גת) לחיפה וירושלים ובמשלוח עד הבית (לא ניתן להשאיר ליד הדלת) ולא ניתן לספק גבינות לאזורים אחרים ולישובים מרוחקים.