ויניגרטים מקוריים של פתורה המתבססים על חומרי הגלם מחבל לכיש