fbpx

המתססה- בית עיבוד פרי בהרי ירושלים רוכשים את הפירות שנפסלים לשיווק מחקלאים ברחבי הארץ, מתוך מחשבה לייצר כלכלה ברת-קיימא שתצמצם עד כמה שאפשר את כמויות הזבל שהעולם מייצר, עם חשיבה מתמדת על איכות המוצר והדרך הטבעית ביותר שבה הוא יכול להתקיים.
המתססה תומכת בחקלאות הישראלית וכל הפירות הם פירות שנפסלו לשיווק והוצלו בעזרת סיידר תוסס וטעים.
הסיידר היינו 100% פרי ללא תוספת סוכר

כותרת

עבור למעלה