לכל אחד מהמרכיבים יש חלק בשמירה על בריאותנו וזאת אולי למרות ששפע המינירלים והוויטמינים מצויים בו בכמויות זעירות.

הרפואה הטבעית והעממית מכירות ומוקירות את איכויות הדבש לבריאות ולקוסמטיקה גם יחד מזה שנים רבות. אולם, גם במחקרים של הרפואה הקונבנציונלית נמצאו הוכחות לתרומתו של הדבש לריפוי במקום שתרופות אחרות לא הצליחו או שהדבש עושה זאת טוב יותר ומהר יותר.