ראשית נאספות חלות הדבש שהפיקו הדבורים ונלקחות למכוורת. בשלב הבא משתמשים בסכין מיוחד אשר מסיר את מעטה השעווה החתם את תאי הדונג בתוכם מצוי הדבש . על מנת לזרז את תהליך הוצאת הדבש מהחלה משתמשים הכוורנים בתהליך ה”מרכוז” של חלת הדבש . בתהליך זה מוכנסת חלת הדבש לצנטריפוגה, מכונה אשר מסייעת בתהליך הוצאת הדבש מהתאים. הדבש אשר הוצאה ע”י המרכוז מועבר למכלים שם הוא מאוחסן מספר ימים . בימים אלו עובר הדבש תהליך של סינון מלכלוכים . במהלך התהליך צפים לכלוכים שונים כגון חלקי דונג ודבורים לחלק העליון של המכל מה שמשאיר דבש טהור לאחסון. הדבש המסונן מעובר למכלים בהם הוא שוהה עד שיועבר לכלים בהם הוא יימכר .

שלב ראשון : איסוף הצוף

הצוף נאסף מידי יום על ידי הדבורים “הפועלות” בתקופות הפריחה השונות של השנה.  במשך גיחה אחת שנמשכת כחצי שעה , מסוגלת הדבורה לאסוף צוף מ-50 עד 100 פרחים.  הצוף נאסף בעזרת לשון הדבורה , הפועלות מוצצות את הצוף ומאחסנות אותו בחלק מיוחד בגופן הנקרא “שק הדבש”. לאחר מילוי “שק הדבש” בצוף, עפות הדבורים בחזרה לכוורת ומפרישות את הצוף המאוחסן בבטנן לידיי הדבורים הנמצאות בכוורת.  הצוף נאסף בכל גיחה מאותו סוג של פרחים ויתר על כן זוכרת הדבורה את מיקום הפריחה ובחזרתה לכוורת מסוגלת הדבורה להעביר את המידע לדבורים אחרות באמצעות ריקוד מיוחד , בו מועבר מידע על כיוון הפריחה ומרחקה מהכוורת. התחלת תהליך עיבוד הצוף לדבש מתחיל כבר במהלך מעופה של הדבורה אל הכוורת כשבמהלכו מתחילה הדבורה לעבד את הצוף שאספה בעזרת אנזימים שונים ולהכינו לאכסון הדבש בכוורת

שלב שני: אגירת הדבש בכוורת

בהגיעה לכוורת מפרישה הדבורה את אגל הצוף לאחד התאים בחלת הדבש (העשויים משעווה שהדבורים מייצרות בעצמן) לשם עיבוד מאוחר יותר, או מעבירה אותו ישירות לדבורה פועלת אשר בולעת אותו אל קיבת הדבש שלה ומיד מפרישה אותו אל בין שתי לסתותיה, שם הוא נחשף לזרמי האוויר הנוצרים בגלל נפנוף כנפי הפועלות שבפתח הכוורת עד שהוא מתייבש ותכולת המים בו יורדת עד 10-20% מהחומר היבש. (בפתח כל כוורת עמלות כ-12 דבורים על הזרמת אוויר רצופה לכוורת, לשם שמירה על מזג אוויר קבוע וייבוש הצוף),  דבש מכיל בממוצע בין 17% ל-20% מים בעוד שבצוף המובא לכוורת ריכוז המים הוא בין 60% ל-90%. ריכוז המים בצוף קובע את כמות הדבש שתתקבל מהצוף. מ-4 ק”ג של צוף שבו ריכוז המים הוא 80% יתקבל בדרך כלל ק”ג של דבש.מעריכים כי ייצור ק”ג דבש אחד דורש עמל של יותר ממיליון דבורים.  כשהדבש מוכן והתא מלא, חותמות הדבורים את פתח התא בשעווה שהן מייצרות. מטרת חתימת התא למנוע את קלקול הדבש הנוטה לספוח מים בהיותו חומר היגרוסקופי (כלומר סופח מים). הדבש נשמר גם בשל מי החמצן (H2O2 ) שנוצרים בדבש כתוצאה מפעולת האנזים גלוקוזאוקסידאז. מי החמצן, שהם חומר משמר בשל פעילותם האנטי בקטריאלית, נהרסים באוויר וחתימת התא בשעווה מונעת זאת. בתנאים אלה יכול הדבש להישמר זמן רב